POLIFILL MAGNISOL N20 Mo Zn


 

İÇERİK                                                                            w/w

Toplam Azot(N)                                                                %20

Üre Azotu(N) %20

Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,002

Suda Çözünür Çinko(Zn) %0,1
 
ÖZELLİKLER
POLIFILL MAGNISOL yapraktan uygulanan sıvı bir formülasyondur. Çok çeşitli ürünler için POLIFILL MAGNISOL kullanılması tavsiye edilir; Temel bitkiler (Buğday, Mısır, Kanola, Ayçiçeği), endüstriyel ürünlerde (Patates, domates, ıspanak, Soğan, Pamuk, Havuç), döngünün belirli aşamalarındaki meyvelerde ve döngünün sebzelerde erken gelişim evrelerinde fosfor ve potasyum içeren formülasyonlar ile birlikte uygulanması tavsiye edilir. POLIFILL MAGNISOL kullanımı, bağcılıkta, bazı beyaz üzüm çeşitlerinde özellikle etkilidir. Her durumda, döngünün herhangi bir aşamasında POLIFILL MAGNISOL kullanımı, nitel ve nicel şartları iyileştirir.
 
DOZAJ VE KULLANIM ŞEKLİ
POLIFILL MAGNISOL yaprak uygulaması ile kullanılır. 
Bahçe Bitkileri ve Kesme çiçekçilik: dikim sonrası, ilk aşamada her 8 günde bir 350-600 gr / da olmak üzere vejetasyon döneminin her aşamasında 500-800 gr / da olarak uygulanır.
Bağ: Her 8 günde bir filizlenmeden ön çiçeklenmeye 400-800 gr / da ve ben düşme esnasında 8 gün arayla 1500-2000 gr/da 2 uygulama yapılması tavsiye edilir.
Narenciye: vejetatif büyümeden (1. Sürgün döneminden) itibaren çiçeklenme öncesine kadar 400-800 gr / da uygulanır.
Zeytin Ağacı: Vejetatif büyümeden (sürgün başlangıcından) çiçeklenmeye kadar 500-1000 gr / da.  Hasat sonrası 1500-2000 gr / da dozunda 8-10 gün arayla 1-2 uygulama yapılması tavsiye edilir.
Kivi: Filizlenme ve meyve tutumundan sonra 500-1000 gr / da; Hasat sonrası her 8-10 günde bir 1-2 uygulamada 1000-1500 gr / da dozunda uygulanır.
Yumuşak Çekirdekli Meyveler: vejetatif büyüme başlangıcından itibaren her 8 günde bir ön çiçeklenmeye kadar 400-800 gr / da ve hasat sonrası her 8-10 günde 1-2 uygulama 1500-2000 gr / da uygulanır.
Sert Çekirdekli Meyveler: tomurcuk döneminden meyve gelişimine kadar her 8 günde bir 400-800 gr / da. Hasat sonrası her 8 günde bir 1-2 uygulamada 1500-2000 gr / da uygulanır.
Buğday: kardeşlenmeden itibaren herbisit ile birlikte kullanmada 1500-2000 gr / da; pestisitler ile birlikte kullanma halinde 2000-2500 gr / da uygulanır.
Mısır: 10-15 cm yüksekliğe geldiğinde 1500-2500 gr / da dozunda herbisit ile birlikte kullanılabilir. Kolza tohumu çıkışından itibaren 1000-1500 gr / da ve vejetatif başlangıçta (boy uzatma) 1500-2000 gr / da uygulanır.
Ayçiçeği: 10-15 cm yüksekliğe geldiğinde 8 gün ara ile 2 uygulama halinde herbisitlerle karıştırılarak 1000-1500 gr/da dozunda uygulanır. Endüstriyel sebzecilikte (domates, patates, soğan, sarımsak) erken dönemden başlayarak 2 defa 1000-1500 gr/da dozunda uygulanır.
Fidanlıklar: dikimden itibaren vejetasyon boyunca her 10-15 günde bir 400-500 gr / da periyodik uygulamalar yapılmasını öneriyoruz. Torf: başlangıçta ve son aşamalarda bölünmüş 400-500 gr / da dozunda daha fazla uygulama yapılır.