NGOOO 15-5-25

NGOOO 15-5-25 + 9 SO₃


İçerik:                                                                                                             w/w

Toplam Azot (N):                                                                                              %15

Amonyak Azotu (N):                                                                             %5

            Üre Azotu (N)                                                                                      %10

Toplam Fosfor Pentaoksit (P²O5):                                                                     %5

Mineral Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P²O5):                                               %5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O):                                                                           %25

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO³):                                                                             %9

Azot Kütlesi DCD ile İnhibite edilmiş:                                                                %2,50

Toplam Kütlede DCD İnhibütörü:                                                                      %0,375                       

 

N GOOO 15-05-25, Sebzelerde (domates, biber vb. ), tarla bitkilerinde (patates, pamuk vb.), meyvelerde ve çeltik gübrelemesinde tavsiye edilir.

İnhibitörler sayesinde, N-GOOO gübresindeki tüm azot, yavaş salınımlı olup, bitkilerin ihtiyacı olan azotu dengeli bir şekilde uzun süreli verir.

UYGULAMA TABLOSU

 

 

 

TARLA BİTKİLERİ

 

SEBZELER

 

MEYVE AĞAÇLARI

N GOOO 15 5 25

30 kg-60 kg/da

30 kg-60 kg/da

30 kg-60 kg/da