NGOOO 14-6-16

NGOOO 14 6 16 +31 SO3+2 CaO +2 MgO +0,1 B


İçerik         w/w

Toplam Azot (N)                                                 %14

Amonyak azotu %9

Üre azotu %5

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Pentaoksit (P2O5) %6

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                           %4

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                                %16

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %2

Toplam Magnezyum Oksit (MgO)                                   %2

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)                                %31

Suda Çözünür Bor (B)                                         %0,1

Dicyandiamide (DCD) %0,35

 

N GOOO 14-06-16, Bağ (şaraplık üzüm ve sofralık üzümler) gibi potasyum sülfat kökenli gübrelerin kullanıldığı tüm meyve bahçelerinde, şeftali, kivi, narenciye ve meyve ağaçlarını gübrelemek için uygundur. Patateslerin ekim öncesi gübrelemesi ve sanayi domateslerinin dikim öncesi gübrelemesi için de uygundur.

İnhibitörler sayesinde, N-GOOO gübresindeki tüm azot, yavaş salınımlı olup, bitkilerin ihtiyacı olan azotu dengeli bir şekilde uzun süreli verir.

UYGULAMA TABLOSU 

 

TARLA BİTKİLERİ

SEBZELER

MEYVE AĞAÇLARI

 N GOOO 14 6 16 BTC + 31 SO3

30 kg-60 kg/da

30 kg-60 kg/da

30 kg-60 kg/da