N GOOO 20-10

N GOOO NP 20-10 + (32) SO₃


 

İçerik                                                                      w/w

Toplam Azot (N)                                                                                                                            %20

Amonyak Azotu (N)                                                                                                      %14

Üre Azotu (N)                                                                                                                 %6

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                                                                            %10

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Pentaoksit (P2O5)                                       %5

Suda Çözünür Pentaoksit (P2O5)                                                                                                             %3

Mineral Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                                             %5

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)                                                                                       %32

Dicyandiamide (DCD)                                                                                                                   %0,5

 
İyi ve kaliteli bir verim için meyvelerin, sebzelerin ve tarla bitkilerinin gübrelenmesi 
için uygun bir formülasyondur.

İnhibitörler sayesinde, N-GOOO gübresindeki tüm azot, yavaş salınımlı olup, bitkilerin ihtiyacı olan azotu dengeli bir şekilde uzun süreli verir.

 

UYGULAMA TABLOSU

 

 

TARLA BİTKİLERİ

SEBZELER

MEYVE AĞAÇLARI

N GOOO 20 10 + 32 SO3

30kg-60 kg/da

30kg-60 kg/da

30kg-60 kg/da