MICROPHOS NPK 8-33-10

MICROPHOS NPK 8-33-10 + (2 MgO) + (9 SO3) + ME


MICROPHOS NPK 8-33-10 + 2 MgO + 9 SO3 + ME

İÇERİK W/W

Toplam Azot (N)                                                                                                                            %8

Amonyak Azotu (N)                                                                                                                     %8

Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                     %33

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                                                                              %29

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                                                                    %10

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)                                                                                            %2

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)                                                                                       %9

Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                                                                 %0,002

Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                                                                           %0,8

 

Topraktan Kullanım

Tohum Yatağına

Tarla Bitkileri

Sebzeler

 

2,5 – 4 kg/da

2,5 – 4 kg/da