K-SOL NP 10-50-0

Sebze ve meyve beslenmesi için ideal


 K-SOL NP 10-50-0 + 5 MgO NP

 

Sebzelerde ve meyvelerin  beslenmesi için idealdir. Besleyici elementler (NP) klorür, sülfat ve karbonat içermez

• Su çözeltisinin pH değeri yaklaşık 4 tamponludur 5'e kadar ve bitkinin tüm besleyici unsurları hızlı ve en iyi şekilde emmesini sağlar

• Yüksek oranda mikronize ve düşük tuzluluk oranı, soğuk sularda da iyi çözünürlüğe sahiptir.

Yapraktan uygulama veya herhangi bir bitki türü (sebzeler, ağaçlar ve çiçekler) için damlama için uygundur ve uygulamadan kısa bir süre sonra beklenen agronomik sonuçların elde edilmesini sağlar.

İÇERİK

Toplam Azot (N)

%10

Amonyak Azot (N)

%10

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit  (P2O5)

%50

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)

%50

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

%5

                       

Kesme çiçekçilik, kültür bitkileri ve ağaçlarda genellikle doz,

Sadece bir müdahale gerektiğinde 5-8 kg/da

Uygulamayı bölmeniz gerektiğinde 1,5-3 kg/da (Çiçekli bitkilerde küçük yüzeylerde test yapılması tercih edilir.)