HENDOSAR

HENDOSAR


İçerik

Toplam Azot (N)                                                                                                      %9

Nitrat Azotu (N)                                                                                                       %9

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                                                  %6

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)                                                                   %10

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)                                                              %2

Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)                             %0.015

Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)                                  %0.015

 

HENDOSAR, yenilikçi özellikleri ile karakterize edilmiş bir besin solüsyonudur.

Tam ve dengeli besin desteği verme; Bitkinin genel yapısını güçlendirir ve maksimum fizyolojik stres aşamalarında önemli bir enerji rezervi olur.

Biyo-kontrol mekanizmalarını tetikler; Bitkinin, yararlı bakteriyel ajanlarını destekleyerek, zararlı patojenlere karşı olan direncini arttırır. Bir yandan da toprakta biriken zararlı maddelerin neden olduğu toprak yorgunluğuna karşı bitkiyi ayakta tutar.

Hızlı ve etkili dengeleme; Bitkilerin fenolojik yani önemli kritik gelişme aşamalarında ortaya çıkabilecek fizyolojik ya da ürüne özgü iklimsel ve karakteristik gelişme bozukluklarının giderilmesinde etkili olur.

Bitkilerin terleme süreçlerinde ek destek sağlar; Soğuk veya yüksek sıcaklıkların neden olduğu yüksek stres koşullarında hücre zarının biyoaktivitesini destekler.

Toprak tuzluluğunun kontrolünü sağlar.